Nästa INS-möte äger rum tisdag den 12 september hos Nordic Water Products, Kl. 15-17

Välkommen till nästa INS-möte som äger rum tisdag den 12 september hos Nordic Water Products, Kl. 15-17

NÄSTA INS-MÖTE DEN 7 APRIL HOS BÖJA-BAGAR´N, KL 15-17

Datum: Torsdag den 7 april klockan 15.00 - 17.00 Plats: Böja-Bagar´n ,  Västerängsvägen 3 Agenda enligt följande: 1. En kort uppdaterad nulägesrapport från varje företag. 2. Presentation av Böja-Bagar´n samt information om…

Kommande INS-möte på UW-ELAST flyttas fram till oktober

Vid det senaste mötet i INS i juni beslutade vi att lägga nästa medlemsföretagsbesök den 16 september på UW-ELAST. Med anledning av pandemin och att smittspridningen åter tenderar att öka en del föreslår styrelsen att vi flyttar fram…

TEAMS-möte med INS den 10:e juni

Torsdagen den 10 juni klockan 15.00 har Industrinätverk Skaraborg TEAMS-möte. Mer information ges till deltagarna.

INS-möte 5:e November på Mann Teknik

Som medlem är ni hjärtligt välkomna till INS-möte 5 november klockan 15:00 - 17:00